Search
Close this search box.

Yli 20 vuotta työtä nuorten hyväksi

Kanava Nuoriso ry on vuonna 1995 perustettu nuorisojärjestö, jonka päämääränä on parantaa maahanmuuttajanuorten asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa.

Pääkaupunkiseudulla toimivan järjestömme tehtävä on vahvistaa maahanmuuttajalasten- ja nuorten identiteettiä, auttaa heitä integroitumaan yhteiskuntaan sekä kasvamaan aktiivisiksi kansalaisiksi.

Tuemme nuorten elämänhallintaprosesseja sekä autamme työntekoon ja koulutukseen liittyvissä kysymyksissä. Taistelemme rasismia ja syrjintää vastaan sekä tuemme syrjäytymisvaarassa olevia lapsia, nuoria ja perheitä.

Tavoitteenamme on monikulttuurinen ja suvaitsevainen Suomi, jossa kaikilla on hyvä olla.

Tule vapaaehtoiseksi

Haluatko vapaaehtoiseksi? Haemme jatkuvasti uusia vapaaehtoisia auttamaan maahanmuuttajanuoria.

Etsimme aktiivisia ja sosiaalisia nuoria ja aikuisia osallistumaan mukaan esimerkiksi kerhojen ja leirien ohjaajiksi, suomen kielen opettajiksi, järjestön toiminnan kehittäjiksi tai toiminnan suunnittelijoiksi. Mikäli kiinnostuit, kerro meille hieman itsestäsi alla olevalla lomakkeella ja olemme yhteydessä sinuun!

Toimintakeskus

Kanavan toimintakeskus sijaitsee Helsingin Pasilassa osoitteessa Opastinsilta 8B 4.krs. Toimintakeskuksessa järjestetään esimerkiksi Kanavan kerhot, kurssit ja koulutukset. Tiloissa järjestetään myös Kanavan tapahtumia sekä mahdollisia yksityistilaisuuksia. Toimintakeskuksessa sijaitsevat myös Kanavan toimistotilat.

Toimintakeskus on nuorisotila kaikille nuorille. Nuoret voivat tulla toimintakeskukseen pelailemaan ja viettämään vapaa-aikaa yhdessä.

Toimintakeskus sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella lähellä Pasilan asemaa. Tervetuloa vierailulle!

Tilojen vuokraus

Toimintakeskuksen tiloja voi vuokrata kokous- tai koulutuskäyttöön. Tiloissa on kokoushuone n. 14 henkilölle, koulutus- ja seminaaritila n. 100 henkilölle. Tiloissa on pieni keittiö kahvitarjoilun tms. järjestämistä varten.

Toimintakeskus sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella lähellä Pasilan asemaa. Ota yhteyttä ja kysy hintatarjousta! 

Tilavaihtoehdot ja varusteet:

  • Kokoushuone n. 14 henkilölle
  • Koulutus ja seminaaritila n. 100 henkilölle
  • Keittiö
  • Monitori
  • Äänentoistolaitteet

hankkeet

Kanavan perustoimintaa täydentävät eri kohderyhmille suunnatut hankkeet, joissa paneudutaan kohderyhmien henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin parantamiseen.

NYKYISET HANKKEET

OMEGA

Hanke kehittää uutta perhekeskeistä nuorisotyömallia, jossa vahvistetaan sekä vanhempien että nuorten osallisuutta, aktiivisuutta, elämänhallintaa ja asemaa yhteiskunnassa.

Projektin tavoitteena on vertaistukitapaamisten avulla tarjota tukea maahanmuuttajataustaisille 16-24-vuotiaille nuorille tytöille ja yli 35-vuotiaille äideille. Tapaamiset antavat tukea arjen selviytymistaitojen kehittymiseen.

KUNNON KUNDI

Hankkeen teemana on maahanmuuttajanuorten teinivuosien kasvuun liittyvien riskitekijöiden minimointi sekä erityisesti nuorten poikien syrjäytymisuhan ja rikoskierteen katkaiseminen. Projektin kohderyhmää ovat vaikeassa elämäntilanteessa olevat 14-18-vuotiaat somalitaustaiset nuoret, joilla on erilaisia ongelmia opintojen keskeytymisestä rikollisuuteen.

HENNA

Henna-hanke keskittyy somalitaustaisten tyttöjen aktiviteettejen parantamiseen. Nuoria kannustetaan aktiivisuuteen, urheiluun ja yhdessä tekemiseen. Hankkeen toimintamuotoja ovat muun muassa viikonloppu- ja iltapäiväkerhot, askartelukerho, liikuntakerho, keskustelu- ja elokuvaillat sekä läksypiirit peruskoululaisille ja lukiolaisille. Lisäksi tytöille järjestetään erilaisia tapahtumia, kuten leirit ja retket, koulujen päättäisjuhlat ja Eid-juhlat.

KANAVA SOMALIASSA

Kanava tekee Somaliassa kehitysyhteistyötä ja antaa kriisiapua, jotka auttavat erityisesti lasten ja nuorten tilannetta. Huomion kohteena ovat erityisesti köyhät, orvot, huonossa asemassa olevat ja katulapset.

Haluamme tukea Somaliassa asuvia lapsia, nuoria ja heidän perheitään niin, että he pystyisivät pyörittämään arkeaan, hankkimaan elantonsa ja auttamaan itse itseään.

Kanavalla on Somaliassa neljä pitkään toiminutta nuorten toimintakeskusta: Mogadishussa, Kismayossa, Beidabossa, Belet Weynessa ja Hargeisassa. Keskukset tarjoavat nuorille toimintaa, jossa he voivat saada tukea omaan elämäänsä sekä aikuisilta että muilta nuorilta. Keskuksissa järjestetään koulutuksia, keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista ja nuorille tärkeistä aiheista sekä ammattikursseja.

Mogadishun nuorten toimintakeskus on päävastuussa Kanavan työstä Somaliassa. Se perustettiin osana Ulkoasiainministeriön rahoittamaa Sagal-hanketta vuonna 2002. Toimintakeskus tekee yhteistyötä paikallisten, kansainvälisten ja YK-järjestöjen kanssa. Se on saanut myös levitettyä suomalaista nuorisotoiminta-ajattelua muihin kaupunkeihin.

PÄÄTTYNEET HANKKEET

KATSO PEILIIN

Hankkeen tavoitteena on vähentää somalitaustaisesten nuorten kokemaa rasismia ja syrjintää sekä niistä aiheutuvia seurauksia. Hankkeen keskeinen toteutus on kirja, jolla pyritään vaikuttamaan kantaväestön asenteisiin ruohonjuuritasolla.

Kirjan pohjalta pyritään parantamaan kantaväestön mielikuvia somalitaustaisesta väestöstä. Kirjan kustantamisen aikaan piilorasismikokemukset tulivat paljon esille mediassa. Kirjan avulla pyritään herättämään keskustelua maahanmuuttajien asemasta Suomessa ja kertomaan onnistuineita tarinoita somalialaistaustaisten elämistä.

I YOUTH

Syyskuussa 2011 alkaneen iYouth-hankkeen (Models for Integration and Prevention of Exclusion: Empowering Migrant Youth) tarkoituksena on parantaa maahanmuuttajanuorisojärjestöjen kykyä auttaa maahanmuuttajanuoria kotoutumaan paikalliseen yhteiskuntaan sekä parantaa järjestöjen kykyä ehkäistä maahanmuuttajanuorten syrjäytymistä.

Projekti kestää 18 kuukautta. Se tuo yhteen toimijoita viidestä eri EU-maasta pohtimaan ja etsimään uusia toimintamalleja nuorten elämänhallinnan edistämiseksi ja oman paikan löytämiseksi. Tavoitteena on järjestöjen osaamisen ja verkostojen vahvistaminen. Projektissa myös kehitetään koulutusmateriaaleja ja verkko-oppimistyökalu, koulutetaan järjestöjä ja kehitetään vertaistukitoimintaa.

Keväällä 2012 hankkeessa toteutettiin Kanava Nuorison työn ja viestinnän vertaisarviointi, jossa asiantuntijoina toimivat muiden osallistujamaiden maahanmuuttajanuorisojärjestöt.

ONE WORLD, ONE YOUTH

Hankkeen tarkoituksena oli koota eri kulttuuritaustoista tulevia nuoria samaan pöytään ja aloittaa keskusteluja, toteuttaa seminaareja ja tehdä vierailuja erilaisiin kohteisiin.

Hankkeen teemana olivat somalialainen ja turkkilainen kulttuuri sekä Euroopan laajentuminen. Hankkeeseen osallistui nuoria Ruotsista, Turkista, Englannista ja Suomesta.

Vetäjien ja ohjaajien avulla luotiin mukava tunnelma hankkeelle erilaisten tutustumis- ja roolileikkien avulla. Toimintamenetelmiä olivat mm. työpajat, seminaarit, vuoropuhelut ja vierailut.

MY VOICE -NUORISOVAIHTO

My Voice -nuorisovaihdon aiheena oli nuorten radikalisoitumisen ehkäiseminen, jota käsiteltiin kolmen eri teeman – syrjäytymisen, vapaa-ajanviettotapojen ja pukeutumisen – kautta.

Tapahtuma toi Helsinkiin 20 nuorta, ohjaajia sekä mediatyöntekijöitä Kanavan kumppanijärjestöstä UMIS ry:stä Ruotsin Borlängestä. Kahdeksan päivän aikana nuoret osallistuivat erilaisiin työpajoihin, ryhmätöihin ja keskusteluihin. Tapahtumassa olivat luennoimassa muun muassa imaami sekä poliiseja ennaltaehkäisevästä yksiköstä. Tapahtuman yhteydessä nuoret järjestivät avoimet ovet Kanavan tiloissa yhteistyökumppaneille ja muille kiinnostuneille. Avoimissa ovissa nuoret kertoivat omia kokemuksiaan mm. rasismin kohtaamisessa.

Tapahtuma järjestettiin Cimon Erasmus+ Youth Exchange -ohjelman avustuksella. Ohjelman tavoitteena on koulutuksen ja nuorisotyön kehittäminen sekä nuorten koulutustason, taitojen ja työllisyysmahdollisuuksien parantaminen.

TULLAAN TUTUKSI

Hanke pyrkii edistämään erilaisista tilanteista tulevien nuorten yhteisymmärrystä ja virittämään keskustelua nuorten vaikutusmahdollisuuksista, ihmisoikeuksista, toimivasta demokratiasta ja (Euroopan) tulevaisuudesta.

Työmenetelminä käytettiin alustuksia, keskusteluja, toiminnallisia työryhmiä (simulaatioita, teatteria, valokuvausta) sekä vierailuja esim. Helsingin nuorisoasiainkeskukseen ja kulttuurikeskus Caisaan.

SOMALIAN NÄLÄNHÄTÄ

Somalian turvallisuustilanne on pitkään ollut huono sisällissodan takia. Tilannetta pahensi entisestään kuivuus, joka vei sadot. Moni menetti viljelymaansa ja karjansa ja joutui pakenemaan kodistaan ravinnon perässä. Ruokapula kriisiytyi nälänhädäksi varsinkin Etelä-Somaliassa. Erityisesti lasten kuolleisuus nousi aliravitsemuksen ja vesipulan takia. Tilanne oli pahin 60 vuoteen, ja kansainväliset järjestöt arvioivat, että välittömän hätäavun tarpeessa Itä-Afrikassa oli jopa 13 miljoonaa ihmistä.

Kun tilanne alkoi pahentua Somaliassa, myös Kanava Nuoriso sai alueelta avunpyyntöjä. Emme halunneet katsella sivusta, joten päätimme toimia ja tehdä asialle jotain. Aluksi keräsimme lahjoituksia omilta jäseniltämme ja heidän lähipiiriltään, sen jälkeen myös liikunta- ja kulttuuritapahtumien avulla. Kolmessa kuukaudessa saimme kerättyä noin 10 000 dollaria nälänhädän uhrien auttamiseksi.

Olemme myös olleet aktiivisesti yhteydessä erilaisiin kansallisiin ja kansainvälisiin yhteistyökumppaneihin. Olimme mukana keräämässä rahaa esimerkiksi Unicefille, SPR:lle ja Kirkon Ulkomaanavulle, jotka tekevät työtä Itä-Afrikassa.

Kolme järjestömme aktiivijäsentä lähti avustustyöhön yhdessä saudiarabialaisen järjestön edustajien kanssa viemään apua paikan päälle ja varmistamaan sen perillemenon. Mogadishussa toteutimme yhteistyökumppanimme kanssa humanitaarisen operaation, jossa jaettiin mm. ruokaa, puhdasta vettä ja lääkkeitä nälkää kärsiville lapsille ja lapsiperheille.

Translate »