Search
Close this search box.

Kanavan slogan:

Ole parasta mitä voit olla äläkä tyydy vähempään

Parempi tulevaisuus!

Taustaa

Kanava nuoriso ry on perustettu 1995 ja rekisteröity 1998 poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton helsinkiläinen nuorisojärjestö. Sen päämäärä on parantaa maahanmuuttajanuorten asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa. Tarkoitus on ennaltaehkäistä nuorten syrjäytymistä ja pahoinvointia ja tukea maahanmuuttajanuorten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia sekä edistää heidän osallisuuden tunnettaan.

Kanava ry:n perusti joukko maahanmuuttajanuoria, jotka saivat epäasiallista kohtelua ja joilla oli paljon haasteita pyrkiessään pääsemaan osaksi yhteiskuntaa ja yrittäessään löytää täältä oma paikkansa. Heillä oli palava halu tehdä yhdessä, yhdistää voimansa, taistella eriarvoisuutta vastaan sekä auttaa ja tukea muita nuoria.

Kanavalla on maahanmuuttajalapsille ja nuorille monipuolista tarjontaa, kuten neuvontaa ja tukihenkilöitä, liikuntaa ja vapaa-ajan toimintaa, leirejä, retkiä ja sovittelupalvelua.

Järjestö antaa perheille ja muille maahanmuuttajien kanssa toimiville tahoille ohjausta, opastusta ja monikulttuurisuuden kohtaamiseen.

Toimintaa kehitetään joustavasti vastaamaan nuorten yksilöllisiä tarpeita ja kiinnostuksen kohteita. Tarkoitus on vahvistaa maahanmuuttajalasten- ja nuorten identiteettiä sekä auttaa heitä integroitumaan suomalaiseen yhteiskuntaan.

Arvoihimme kuuluvat mm. yhteisöllisyys ja yhteistyö, luotettavuus ja rehellisyys, suvaitsevaisuus ja erilaisuuden hyväksyminen, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, monikulttuurisuus ja vapaaehtoisuus. Nämä arvot ovat aina läsnä kaikissa mitä teemme

Järjestömme pääkohderyhmä on 7—28 vuotiaat maahanmuuttajanuoret.

missio

Meillä on selkeä näkemys mitä haluamme saada aikaan ja miltä haluamme näyttää. Tämä auttaa meitä kokonaiskuvan hahmottamisessa ja ymmärtämisessä sekä helpottaa tekemään työtä johdonmukaisesti.

Tarjoamme nuorille ohjattua ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia turvallisessa ympäristössä

Ennaltaehkäisemme nuorten syrjäytymistä ja huonovointisuutta

Tuemme nuorten elämänhallintaa, kouluttautumista ja työhön pääsemistä

Edistämme ja vahvistamme maahanmuuttajanuorten osallistumista ja osallisuuden tunnetta sekä vaikuttamismahdollisuuksia

Tarjoamme parempia selviytymiskeinoja ja mahdollisuuksia

Taistelemme rasismia ja eriarvoisuutta vastaan ja edistämme tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta

Edistämme maahanmuuttajanuorten valmiuksia ja innostamme heitä osallistumaan aktiivisesti ja täysipainoisesti yhteiskuntaelämään

Autamme koulupudokkaiden ja koulun keskeyttäneiden määrän vähentämisessä

Tuemme nuorten kasvua ja kehittymistä vastuullisiksi kansalaisiksi

Vahvistamme monikulttuurisuutta, suvaitsevaisuutta sekä toisten hyväksyntää ja kunnioitusta

Vahvistamme lasten ja nuorten identiteetiä, itsetuntoa ja annamme tukea toimivaan kaksikielisyyteen

Toimimme yhteistyössä muiden toimijoiden ja vanhempien tai nuorten taustayhteisöjen kanssa

Teemme aloitteita nuorten puolesta, toimimme etujärjestönä ja annamme tietoa

visio

Tehtävämme on voimaanuuttaa maahanmuuttajanuoria olemaan parasta mitä voivat ja pystyvät olemaan. Kanava nuoriso ry:n tavoitteena on tukea maahanmuuttajanuorten terveyttä, sosiaalista, henkistä ja fyysistä hyvinvointia Suomessa niin, että he löytävät omat voimavaransa, hyödyntäisivät ja käyttäisivät niitä tehokkaasti sekä löytäisivät paikkansa yhteiskunnassa.
Haluamme olla johtava monikulttuurisen nuorisotyön tarjoaja, joka vaikuttaa positiivisesti maahanmuuttajataustaisten nuorten elämään ja viranomaisten päätöksentekoon. Haluamme kehittää yhteiskunnan monikulttuurista nuorisotyötä yhdessä muiden sitä vastuussa olevien kanssa.

Translate »